Suomisport

Mikkelin judo ei lähtetä enää kirjeitse jäsen-/harraste-/valmennusmaksulaskuja. Jokaisen harrastaja täytyy itse hoitaa maksut Judoliiton käyttöönottaman Suomisport järjestelmän kautta https://www.suomisport.fi

Ohjeet järjestelmän käyttöön https://www.judoliitto.fi/seuroille/suomisport-jasenrekisterijarjestelma/suomisport-materiaaleja/
Kevään maksu päivitetään Suomisportiin tammikuun 2019 aikaan